อีขาวโดนไอ้ดำกระซวกควยดำๆใหญ่ของมาเข้าข้างหลัง จนแทบตาเหลือกออกมาเลย สงไสจะลึกมากๆ

Leave a Reply